วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา รวมถึงเป็นวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใครไปเยือนหากไม่ได้ไปสักการะองค์พระธาตุล่ะก็ จะถือว่า “มาไม่ถึงเชียงใหม่” ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร การขึ้นไปสักการะองค์พระ จะมีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด จำนวน 306 ขั้น หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าบรรจุอยู่

ที่ตั้ง : ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน

การเดินทาง : จากตัวเมืองประมาณ 20 กม.ใช้ทางหลวงหมายเลข 1004 (ถนนห้วยแก้วด้านหน้า มช.) ระยะทางจากเชิงดอยไปถึงพระธาตุประมาณ 14 กม.

เครดิตรูปภาพจาก : Google Maps