TRAVEL

แหล่งท่องเที่ยว

กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 4 ของประเทศไทย

วัดร่องขุ่น เชียงราย

วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย

ชายหาดหัวหิน

สถานที่ยอดนิยมตลอดกาลของหัวหินนั่นก็คือชายหาดหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมือง มีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม สองข้างทางลงหาด

สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ

สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 850 เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก

เที่ยวใกล้บ้าน ทะเลเกาะล้าน พัทยา เที่ยวง่ายๆสบายกระเป๋า

เกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ ตั้งอยู่ในแนบขนานกับหาดพัทยา

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา